Korte online video woonregisseur

Er wordt een korte online video gemaakt, met een voice over. We laten verschillende woonsituaties zien, om zo een afspiegeling te geven van de mensen die in Nederland wonen.